Innovatiewijs Innovatie in het voortgezet onderwijs

3Feb/110

Geschiedenis op Mavo roermond

Geschiedenis onderwijs op Mavo roermond door de ogen van 2 Fonty's studenten.
de video geeft een heel goede impressie hoe op Mavo roermond de elo, It's Learning gebruikt wordt in de geschiedenis lessen en lessen in het algemeen.

Filed under: Uncategorized No Comments
20Dec/100

Video’s Leraar 24

ELO 
Op It’s learning, de elektronische leeromgeving  (elo), van de Mavo, hebben alle vakken hun vaklokaal. Daar vind je de planners en studiewijzers en extra oefenstof. Valt een docent uit, dan weten de leerlingen aan welke stof ze zelfstandig, maar onder toezicht van de klassenassistent kunnen verder werken. Om dit zo geregeld te krijgen is er tijdens studiemiddagen veel energie gestoken in de uniformiteit van de elo. Belangrijk is dat de vakdocent verantwoordelijk is en blijft voor de opdracht. Hij of zij heeft de opdracht gemaakt, ziet toe op de verwerking, doet de correctie en ook de normering. Elke leerling heeft in de elo zijn eigen computerwerkplek.

Filed under: Uncategorized No Comments
6Dec/100

Eerste bevindingen digitale boeken

In september gestart met digitale handboeken en werkboeken van uitgever malmberg, methode, Memo.

De leerlingen nemen het werken met de ebooks spelenderwijze over en hebben er geen problemen mee. Alleen de Lwoo leerlingen hebben vaker instructies nodig om de vaardigheden eigen te maken.

In november het eerste evaluatie gesprek gehad met de uitgever:

Conclusie: er zou een invulbaar werkboek moeten komen of een computerles met vragen die in te vullen zijn. Reden hiervoor is dat je dan als leerling niet drie bestanden tegelijk hoeft te openen waar tussen je steeds moet wisselen.

De scorm-paketten die te plaatsen zijn in de Elo, it's Learning moeten niet eindigen in de maand september, maar steeds doorlopen. Het betalings systeem moet dan ook veranderen, waarbij de school de gelegenheid heeft elk jaar het contract op te zeggen. Doet een school dat niet op tijd loopt het contract weer een jaar langer. het voordeel hiervan is dat als de docent de Elo optimaal wil benutten de scorm-paketten niet elk jaar opnieuw geplaatst hoeven te worden en gemaakte mededelingen met linken van de boeken en computerlessen blijven functioneren. Dit laatste is van groot belang als het werken met digitale lesmaterialen niet een vroegtijdig einde gewenst wordt.

Binnenkort zullen de leerlingen van de brugklassen van Mavo Roermond een digitale enquete gaan invullen over het gebruik van de digitale boeken en It's Learning.

Het resultaat zal ook hier gepubliceerd worden.

Filed under: Uncategorized No Comments
28Jun/100

Onderzoek fonty’s student

Dit filmpje is een visueel verslag van de presentatie over het onderzoek naar digitaal leermateriaal zoals uitgevoerd door stagiaire Chaim Holtjer op Mavo Roermond.

Deze korte maar inhoudelijk volledige persentatie werd bijgewoond door drie mede studenten aan de lerarenopleiding Fontys te Sittard.

Filed under: Uncategorized No Comments
3May/100

Geschiedenis op school met digitale boeken

In schooljaar 2010-2011 start het vak geschiedenis aan mavo roermond met een pilot samen met uitgever malmberg met het aanbieden van digitale handboeken en werkboeken geschikt gemaakt voor op de Elo. Het is de bedoeling dat er regelmatig een evaluatie volgt, zodat het produkt geoptimaliseerd wordt. Ook de leerlingen en de ouders zullen niet vergeten worden en krijgen regelmatig de mogelijkheid hun bevindingen te uiten.

lokaal Foto 1

Het is natuurlijk noodzakelijk dat op school de leerlingen goede voorzieningen hebben, zoals een eigen computer in elke geschiedenis les.

Filed under: Uncategorized No Comments
26Dec/090

Introductie Elo op scholen.

Op de vraag of er een Elo gebruikt wordt op school zijn er nog maar weinig scholen die hier ontkennend op antwoorden, maar bij het doorvragen hierover blijkt vaak dat de Elo ( elektroniche leeromgeving ) gebruikt wordt als een administratie systeem. Het  benutten van de mogelijkheden van een Elo in het onderwijs komt nog maar zelden voor. Het inkopen van een Elo door scholen en het aanschaffen van computers geeft geen garantie tot een succesvolle introductie en gebruik van een Elo op scholen.

Je moet op kleine schaal beginnen, b.v. een aantal vakken digitaal lesmateriaal laten arrangeren, ontwikkelen of op internet www.wikiwijs.nl vinden en vervolgens op de Elo plaatsen binnen jou vaklokaal. Het is dan ook de bedoeling dat deze vakdocenten voorzieningen krijgen om met hun klassen hiermee te werken, b.v. 1 lesuur van de 2 in de week. Dit moet opgenomen zijn in het lesrooster en niet op vrijwillege basis. Docenten die hiermee bezig zijn kun je als directie extra belonen. Sommige scholen laten deze docenten minder lesuren geven, maar het heeft geen zin om minder uren te geven, terwijl dat je juist in de praktijk moet ervaren of jou innovaties werken. De docenten die hiermee bezig zijn hoeven geen grote ervaring te hebben met computers, maar durf. Voor deze docenten geldt hetzelfde als voor de leerlingen, van fouten maken leer je veel en  er zijn geen rare vragen.

Samengevat:

  • een aantal vakken laten starten.
  • voorzieningen verzorgen.
  • opnemen in het vaste lesrooster.
  • extra beloning docenten ( arrangeren digimateriaal )
  • evaluaties ( deze bepalen uiteindelijk waar je als school naar toe wilt )
17Dec/090

Innovatiewijs voor onderwijsvernieuwing is gestart!

Vandaag is het innovatiewijs platform gestart. Hier delen docenten, projectontwikkelaars en leerstof ontwikkelaars hun bevindingen om het onderwijs middels nieuwe ideeen en nieuwe technologien te ondersteunen.